Search for Documents, Manuals, Templates or Forms
2013 Wiskunde Onderwerpe Graad 4-7

2013 Conquesta Olimpiades gedek sal word Wiskunde Graad 5 Ten einde julle in staat te stel om jul leerders vroegtydig voldoende voor te berei, het ons die

GRAAD 7 - VIERDE KWARTAAL NOVEMBER 2013 1. AFRIKAANS

GRAAD 7 - VIERDE KWARTAAL NOVEMBER 2013 1. ... Werk ...ook deur alle vorige vraestelle, assesseringstoetse en hersieningsoefeninge in die handboek.

Graad 7 November-eksamen 2013

Graad 7 November-eksamen 2013: Afrikaans: 1. Begrip en ... syfers en anders om Faktore en veelvoude ... Daar sal 2 vraestelle wee

Telefoon: 764 2506/7 Faks: 764 5602

leerders twee vraestelle op n dag moet skryf sal die skool se eksamen tydens die ...eerste sessie geskryf word waarna ... Graad 7-leerders sal dus 2 vraestelle vir Engels, NW, EBW en Wiskunde

GR. 11 WISKUNDE DERDE VRAESTEL NOVEMBER 2011 Tyd : 2 ure ...

GR. 11 WISKUNDE DERDE VRAESTEL NOVEMBER 2011 Tyd : 2 ure Totaal : 100 ... 7... aangetoon word. 8. ... Hul almal neem al drie die Wiskunde vraestelle: Vraestel 1, Vraestel 2

Graad 8 Graad 9 Graad 10 Graad 11

Graad 8 Graad 9 Graad 10 Graad 11 Oggend Middag (14:00) Oggend Middag (14:00) Maandag 4 ... Afrikaans Vr.2 (Voorgeskrewe IGO Vr.1 ... DEPARTEMENTELE VRAESTELLE WORD OP VASGESTELDE DATUMS EN TYE GESKRYF. GEEN ALTERNATIEWE TYE OF

Eksamenrooster: Graad 4 tot 7 November 2012

Werksafbakening vir November eksamen: Graad 7 Donderdag 15 November: Suid-Sotho Klere Bl. 32, 33, 34 plus antwoordblaai Donderdag 15 November: Afrikaanse Letterkunde

Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en ...

eBoeke word ontwikkel en gratis verskaf deur die Oorspronklike outeur: ANA Voorbereiding Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle i

LANGENHOVEN GIMNASIUM OUDTSHOORN

WISKUNDE EKSAMENHULPBOEKE Wiskunde eksamenhulpboeke met vraestelle en antwoorde vir alle gr. 8... word. Alle gelde moet Maandag 4 Februarie inbetaal wees. Graad 8 10: R40,00 Graad 11 12: R42,00 3

Wiskunde - 24

Leer en Presteer graad 12, bylaag tot Beeld, Dinsdag 6 Mei 2008 9 Fisiese wetenskappe Vandag takel ons moontlike vrae in die Fisika-afdeling. Volgende keer

VOORAF VRAESTELLE NOVEMBER 2013 - Afrikaanse Hoër Seunskool

Gr 10:Alpha Wiskunde (17:00 - 19:00) Gr 11:Alpha Wiskunde (17:00 -19:00) ... DO...MU I(2) Gr 11:MU I(3) Gr 11: EK I(1 ) ... is departementele vraestelle en die datums kan slegs deur hulle verander word

EIND-EKSAMEN WISKUNDE LESSE

EIND-EKSAMEN WISKUNDE LESSE GRAAD 12 Die laaste trek . . . ... EEN UUR VOOR DIE ... EN GELEENTHEID VIR VRAE RE ... Die afbakening is die hele Graad 11/12 sillabus, asook vooraf basiskennis. Wat gebeu

Suid-Afrika – Koste, Vakke, Skryfdatums, Aantal Vrae en ...

op dieselfde dag geskryf. Graad 1, 2 3 Onderwyserbystand word toegelaat by Graad 1, 2 3 ... 50 vrae 90 minute 50 vrae 90 minute Die volgende vakke se vraestelle is slegs in Engels beskikbaar:- - Bible Study General Knowledge EMS

EIND-EKSAMEN WISKUNDE LESSE

wiskunde lesse graad 12 die laaste trek . . . inligting en ... vraestelle, samevattende sessie en geleentheid vir vrae re 7 ure lesings 13.5 ure lesing

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 4

vraestelle vir elke graad en vak verteenwoordig nie die kurrikulum in ...Dit is slegs n voorbeeld van ... Graad 4 Wiskunde Modelvrae 7 16. Gebruik die breukemuur om die vraag te antwoord. 1 hele _____ (

DAAR SAL GEEN SAAL OP MAANDAG, 27 Weekbrief 17/2013 JUNIE ...

Die eksamen vir die graad 7 - 12 leerders begin op Dinsdag, 28 Mei en eindig op ...Vrydag, 21 Junie. Die graad ... Die graad 7 s gaan dus nie hierdie vraestelle skryf nie, maar slegs die

Waardeer mekaar, sê vir mekaar dankie en gee erkenning as ...

2 Vr. 31 /08/12 Skoolgeld vir September nou betaalbaar Koekverkoping Graad 4-7 Strafklas Mandjiedans (Kaartjies by skool beskikbaar) 10:40

Hoërskool Goudini Graad 12 September Eksamen 2013

Vraestelle word 08:45 uitgedeel. 6. ... word die antwoordstelle ... in by watter periode aangemeld moet word na pouse. ... Graad 12 September Eksamen 2013 Weeksdag Datum Dag Gr. 12 Toesig in S

GRAAD 12-REKORDEKSAMEN UGUSTUS / SEPTEMBER 2011

GRAAD 12-REKORDEKSAMEN AUGUSTUS / SEPTEMBER 2011. DATUM TYD VAK ...TYDSDUUR ... Vakke in kursief gedruk eksterne vraestelle, kan moontlik verander. F amp W uitgesluit . Week 2 . Week 3 . Week

Omsendbrief 3 van februarie 2011 - Laerskool Elspark

3 NASIONALE ASSESSERING: WISKUNDE/TALE: GRAAD 2 - 7 - MNR GERICKE Ouers neem asseblief kennis dat ons binnekort die uitslae van u kind se nasionale

Laerskool Horison

Laerskool Horison Tel: (011) 763-5617/18 Faks: (011) 763-6355 Webwerf: www.horison.co.za E... U SAMEWERKING DIE KLEREBANK IS OOP OP DINSDAGOGGENDE VANAF 7:20 TOT 8:00 EN OP DONDERDAGMIDDAE VANAF 13:45 TOT 14:15. UIT DIE

omsendbrief 38 van 2013

2013 - senior fase gr. 7 ouers neem kennis: die distrik het toestemming gegee dat ... eksterne eksamen hoef te skryf nie, dus gaan ons ons eie vraestelle skryf

NUUSTAK 8 gekombineerd - Tuis

WISKUNDE GR 4 - 7 Ouers u ontvang vandag u kind se wiskunde ...kwartaaltoets wat op Maandag 26 Februarie geskryf is. Alle vraestelle moet asseblief geteken (VIR N POSITIEWE INSKRYWING) m re Vrydag, 1

SELFONE: U as ouer moet asseblief na u kind se selfoon kyk ...

te affekteer nie. Die vraestelle handel oor die jaar se werk. Tot dusv r is Graad 1 tot 6 ... Hotdog R9 Worsrol R15 Cheesegriller R10 Woensdag Toast R7 / R9 Donderdag Vienna Chips R10 Vrydag Pastei R9 6. GHOLFDAG: Op 31

GRADE 4 - 7 NOV. 2010

van summatiewe evaluering.) VRAESTELLE AFGEHANDEL VOOR EKSAMEN: 8 15 NOVEMBER 2010 Lewensori ...ntering Grade 4 - 6 Dinsdag, 9 November gedurende per. 6 en 7

Geagte Ouers/Voogde/ Leerders

nasionale ANA-eksamen vir graad 9-leerders is in September afgel en n rapport wat u kind se... punt aandui, is aan hom/haar gegee. ... November vraestelle van vakke wat voor 25 November geskryf is, te kom kontroleer vanaf

Instruksies vir 2014 olimpiades - alle grade

Conquesta Olimpiades JARE VAN UITNEMENDHEID GEVESTIG 1998 (Meervoudige keusevrae vir skool olimpiades vir graad 1 - 7) Conquesta, Posbus 99, Kloof, 3640, Suid-Afrika

OB 28/2013

3 datum graad vak dinsdag 10 sept 1,2,4,5 afrikaans huistaal woensdag 11 sept 3,6 afrikaans huistaal donderdag 12

1 van 2004 - President Brand

7 Maart 2013 Geagte Ouers/Voogde Die eerste kwartaal van 2013 is bykans verby. Dit is ongelooflik hoe vinnig die tyd verbygesnel het. Ons wil u opreg bedank vir u lojale

KHS NUUSBRIEF

Ons top-presteerders is: Graad 12: (1) Jehl Pretorius 91,3 , (2) Carlia Pienaar 91,2 , (3... seker dat jy daardie twee dae by die skool is om hierdie vraestelle af te l Dit is punte wat aan die Departement gestuur moet word en